Dana Šimíčková


Biografie

Dana Šimíčková

Dříve:

Profesionální dráhu zpěvačky zahájila po absolutoriu pětiletého studia hudební výchovy a českého jazyka na Pedagogické fakultě v rodné Ostravě (po předchozím studiu střední pedagogické školy v Havířově a Lidové konzervatoře v Ostravě, obor zpěv u prof. V. Heroldové), kdy odchází nikoliv do školství, nýbrž do ostravské operety, kde – fascinována lehce pokleslým žánrem – setrvává (tehdy ještě pod rodným příjmením Bichlerová) přes dva roky…

Touha po spleti složitějších harmonií, láska k vážné hudbě, zejména k vokálnímu vícehlasu, kterému se už jako amatér věnovala bezmála 15 let, (jakož i láska k novomanželovi, který z důvodu angažmá ve skupině Framus Five Michala Prokopa opouští Ostravu) ji zavedla nejprve do Pěveckého sboru Čs. rozhlasu v Praze (1989), kde pod vedením Pavla Kühna strávila další dva krásné roky a poté do Originálního pražského synkopického orchestru, kde pod vedením Pavla Klikara interpretovala hot-dance music let 20. a swing 1. poloviny let 30. ve vokálním tělese (původně triu) Sestry Havelkovy po boku Ondřeje Havelky. Se svým uměleckým "bratrem" také příležitostně předvádí dobové tance.

Z OPSO následuje v září 1995 O. Havelku spolu se svými "sestrami" (nyní již jako dámské vokální kvarteto) do nově vznikajícího orchestru Melody Makers, s nímž od r. 2002 vystupuje také sólově. V r. 1995 budují "sestry" i svůj vlastní "Orchestr Sester Havelkových" pod vedením Jarka Šimíčka, v němž zpívá, konferuje, aranžuje některé vokální party, píše texty a scénáře koncertních vystoupení v dobovém duchu celé následující dvacetiletí. Od r. 2013 pokračuje v dobové interpretaci jako sólistka a to se swingovou formací Shadde Yadda (založenou v r. 2006) či občasně s komorní formací Melody Makers - Melody Boys.

Vedle autentické interpretace starého jazzu a raného swingu (20. - 40. léta) se věnuje interpretaci soudobé hudby - vážné či na pomezí žánrů s Kvartetem sv. Vavřince, které zakládá v r.2002 (- v r. 2005 se představuje v new-yorkské Carnegie Hall). V r.2013 ansámbl znovu ožívá a pokračuje jako vokální trio s novým repertoárem a pod novým názvem Prime Time Voice v doprovodu trojice vynikajících jazzových instrumentalistů. Od r. 2011 spolupracuje také s neobvyklým hudebním uskupením Dva hlasy / Two Voices.

Kromě nesčetného množsví tuzemských i zahraničních vystoupení v nejroztodivnějších koutech světa (Athény, Bangkok, Bejrút, Bodó, Catania, Cork, Hvar, Lyon, Mnichov, New-York, Paříž, Řím, Tunis atd... atd...) má na kontě nejen nahrávání řady hud. nosičů, TV aj. natáčení se jmenovanými i jinými tělesy (např. Dobrý večer Quintet), ale též řadu sólových projektů ve spolupráci s autory soudobé hudby (Zbyněk Matějů, Jaroslav Šimíček...), s Českou televizí (Letopísně, seriál První republika...), hudební spolupráci s českým filmem (Protektor, Musíme si pomáhat), autorskou aj. spolupráci s rozhlasem či divadlem. Účinkuje v hudebně-literárních pořadech Přemysla Ruta a swingových představeních Studia Ypsilon.

Věnuje se tvorbě písňových textů a také úpravám hudebních textů a hudební režii v dabingovém studiu.